Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > За НБПМКК > Структура > Димитрова > Професионални интереси


 

Професионални интереси

 

Криобиология и лиофилизация

T. Donev, S. Dimitrova, 1998. An increase of the total solidification temperature in salt media by dextran protection. Journal of Culture Collection, NBIMCC Sofia, 2, (CD-R).

М. Василева, В. Василев, Т. Донев, С. Димитрова, 1998. Сравнителни проучвания върху криопротектирането и лиофилизацията на ваксина "СА-80" срещу колибактериозите по прасетата. 9th Congress of the Bulgarian Microbiologists in, 15-17 Oct., 1998, Sofia, vol.1, 54-57.

 

Публична администрация

„Същност, функции и структура на администрациите в изпълнителната  власт. Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури” – дипломна работа, 2005, специалност Публична администрация, Университет за национално и световно стопанство, София.

"Управление на администрация в изпълнителната власт - проблеми и перспективи" - магистърска теза, 2009, център по Публична администрация, Нов български университет, София.