Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

 

НБПМКК няма да предоставя услуги в периода от 1 до 31 август 2022 г.