Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури
 

дипл. инж. Снежана Дончева Димитрова

 

Директор на Институт НБПМКК при ХТМУ

 

Снежана Дончева Димитрова е родена на 5 декември 1963 година в София.

В Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК) постъпва на работа през 1991 година. Завършва Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора през 1993 година – специалност зооинженерство. От 1994 година работи като микробиолог в лаборатория “Животински вируси и клетъчни култури”, а през 1996 г. е завеждащ сектор “Биохимия, криобиология и лиофилизация”. През 1998 година е избрана за научен сътрудник ІІІ степен по “Криобиология и лиофилизация” и прераства в научен сътрудник ІІ степен през 2001 година.

От 1996 година е заместник директор на банката по административно–стопанската дейност (по съвместителство). От 2000 г. е заместник директор на НБПМКК.

За периода 2005 – 2008 г. получава професионални квалификации по „Публична администрация“ в УНСС и по „Управление на администрацията“ „Управление на административните дейности и процеси“ и „Европейска административна практика“ в НБУ.

През 2009 г.  завършва специалност "Администрация и управление" в НБУ с магистратура по "Публична администрация" .

Професионалните интереси на инж. Димитрова са основно в областите „Криобиология и лиофилизация“ и „Публична администрация“.

След преминаването на НБПМКК като специализиран институт към ХТМУ, от 2011 г. инж. Снежана Димитрова е заместник директор.

От 20 юни 2013 г. е Директор на Институт НБПМКК при ХТМУ.

Ползва руски и английски език.

Семейна с едно дете.