Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури
ДОБРЕ ДОШЛИ
в Българската национална колекция за микроорганизми и клетъчни култури
 

Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК) е специализиран институт в структурата на Химикотехнологичен и металургичен университет - София.

НБПМКК има мисия да съдейства за осъществяване на държавната политика за закрила на интелектуалната и индустриална собственост в областта на биотехнологиите и за опазване на биологичното разнообразие чрез колекциониране, консервиране и трайно съхранение на жизнеността, таксономичните характеристики и други специфични свойства на микроорганизми, вируси и клетъчни култури.

Визия – НБПМКК представлява уникална структура, необходима за работа на производствени звена и контролни органи, свързани с гарантиране качеството на биотехнологични продукти, с опазването на общественото здраве и околната среда, обслужване на науката и образованието, за осигуряване на държавния, публичния и обществен интерес.

 

НБПМКК извършва публични услуги по:

 • Приемане на депозит на микробиологични образци - за патентна процедура, на съхранение (колекционен депозит) и на отговорно пазене (сейф депозит);
 • Предоставяне на микробиологични образци;
 • Доставка на микробиологични образци от чужбина;
 • Изпращане на микробиологични образци за чужбина;
 • Издаване на удостоверения за микробиологични образци;
 • Информационни справки за микробиологични обекти.

Съгласно чл. 37 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели подпомага Патентно ведомство на Република България.

Системата за управление на Институт НБПМКК е сертифицирана през 2014 г. съгласно стандарта за качество ISO 9001:2008, а от 2017 г. по ISO 9001:2015.  Обхват на сертификацията – съхранение, предоставяне, внос и износ на микроорганизми и клетъчни култури.

Сертификат на Системата за управление

НБПМКК е национална колекция за бактерии, актиномицети, дрожди, плесени, плазмидосъдържащи микроорганизми, животински и растителни вируси, животински клетъчни култури. В нея се съхраняват контролни, типови, патентни и колекционни щамове от целия свят. НБПМКК осъществява внос и износ на микроорганизми от първа и втора рискови групи. Към настоящия момент общият брой на обектите надхвърля 7 400 щама, а много от тях могат да се намерят единствено в НБПМКК. Уникалността на колекцията се изразява в големия брой щамовете от над 900 вида микроорганизми от над 250 рода, които са необходими за здравеопазването, промишлеността и селското стопанство, образованието и науката.

НБПМКК е:

 • Регистрирана под № 135 в Световната федерация на микробните колекции.
  (World Federation of Culture Collections - WFCC)
 • Член на Европейската организация на микробните колекции.
  (European Culture Collections Organization – ECCO)
 • Международен депозиториум за микробиологични образци по "Будапещенски договор за международно признаване на депозити на микроорганизмите за целите на патентните процедури" към Световната организация за интелектуална собственост.
  (World Intellectual Property Organization – WIPO)

 

Актуализация: Март, 2021 г.

 

НБПМКК няма да предоставя услуги в периода от 29.07.2024 г. до 23.08.2024 г.