Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

 

НБПМКК няма да предоставя услуги в периода от 02.08.2021 г. до 03.09.2021 г.