Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

 

НБПМКК няма да предоставя услуги в периода от 12.12.2022 г. до 06.01.2023 г.