Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > Новини


 

 

 

 

         

 

    АКТУАЛНО ЗА ИНСТИТУТ НБПМКК

 

  • НБПМКК навърши 10 години като специализиран институт в структурата на ХТМУ-София.

Виртуална разходка

 

  • От юли 2021 г. Институт НБПМКК има нов сайт. Надяваме се да е по-функционален и удобен за нашите потребители.
    Актуализиран е Каталогът на контролни щамове микроорганизми, включващ 130 обекта.

Контролни щамове

Списък на щамове, предоставяни със сертификат

 

  • През октомври 2020 г. НБПМКК се ресертифицира успешно по ISO 9001:2015 с обхват „Съхранение, предоставяне, внос и износ на микроорганизми и клетъчни култури“.

Сертификат на Системата за управление

 

  • НБПМКК предлага набор от щамове микроорганизми, които са подходящи за учебни цели във Висшите учебни заведения, имащи в програмите си курсове в областта на микробиологията.

Учебни щамове

 

Актуализация: Юли, 2021 г. 

 

НБПМКК няма да предоставя услуги в периода от 13.12.2021 г. до 07.01.2022 г.