Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

 

НБПМКК няма да предоставя услуги в периода от 13.12.2021 г. до 07.01.2022 г.