Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > За НБПМКК > Издателска дейност > Друга издателска дейност > Ръководства за работа в микробни колекции


 

 

 

ОБЩ ДОСТЪП

ДО БИОЛОГИЧНИ РЕСУРСИ

И ИНФОРМАЦИЯ

 

Общ достъп до биологичните ресурси и информация е първият опит да се създаде цялостно ръководство за обединяване на работата в Европейските микробни колекции и уеднаквяване на стандартите, в съответствие с правилата на Световната федерация за колекции от култури (WFCC). Оригиналът е на английски език и се разпространява на CD. Преводът и отпечатването на български език са резултат от включването на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (NBIMCC) в международния проект The European Biological Resource Centres Network - EBRCN (2003 – 2004), продължение на проекта Common Access to Biological Resources and Information – CABRI (1996 – 1999).

 

НБПМКК издава CABRI в 7 тома на български език:

1 том, Лабораторни процедури за микроорганизми

2 том, Лабораторни процедури за плазмиди

3 том, Лабораторни процедури за растителни вируси

4 том, Лабораторни процедури за животински и човешки клетъчни линии

5 том, Лабораторни процедури за растителни клетъчни линии

6 том, Лабораторни процедури за геномни библиотеки

7 том, Ръководство за създаване на каталог