СТРУКТУРА на иститут нбпмкк при хтму

РЪКОВОДство

Директор

- инж. Снежана Димитрова

  биографични данни

Заместник директор

- доц. д-р Анжела Йорданова

  биографични данни

 

счетоводство

Заместник главен счетоводител

- Ганка Кръстева, магистър

Касиер-счетоводител

- Силвия Христова, бакалавър

 

СЕКЦИЯ "ВЪНШНИ УСЛУГИ, КОНСЕРВИРАНЕ
И СЪХРАНЕНИЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ"

Ръководител секция

- инж. Радка Пангарова-Кожухарова

Специалист качество

- инж. Таня Пиринска

Микробиолог

- Радослав Радев, магистър

Микробиолог

- Бисер Димитров, магистър

Химик-аналитик

- Ивелина Велева, магистър

 

СЕКЦИЯ “ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ”

Ръководител секция

- Павлина Желева, магистър

Микробиолог

- Анка Каменова, магистър

Микробиолог

- инж. Веселина Младенова

Микробиолог

- Анета Михайлова, магистър

Микробиолог

- Филип Филипов, магистър

Инженер

- инж. Сава Троянов

Инженер

- инж. Христо Любенов

 

 

 

Актуализация: Февруари 2020 г.

 

© 2004 NBIMCC.