J. Culture Collections

 

Methods for Conservation of Industrial Microorganisms (*.pdf, 778 KB)

 

Класификация и идентификация на гъби (*.pdf, 4.6 MB)

 

BioINEP

 

Ръководства за работа в микробни колекции

 

Микробно разнообразие на Арктика (*.pdf, 0.650 MB)

 

 

  © 2004 NBIMCC

  Актуализация: март 2009