АКТУАЛНО ЗА ИНСТИТУТ НБПМКК

 

·     НБПМКК предлага набор от щамове микроорганизми, които са подходящи за учебни цели във Висшите учебни заведения, имащи в програмите си курсове в областта на микробиологията.

Учебни щамове

 

·     НБПМКК публикува в края на 2015 г. Каталог на контролни микроорганизми, включващ референтни щамове бактерии, дрожди и плесени, необходими за прилагане на микробиологични стандарти и стандартизирани методи. Надяваме се това да улесни нашите потребителите при избора на щамове.

Каталог на контролни щамове микроорганизми

 

 

Актуализация: Август, 2017 г.