УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В ИНСТИТУТ НБПМКК

 

В Институт НБПМКК функционира Система за управление на база стандарта за качество ISO 9001.

Сертификат на Системата за управление

Политика по качеството

Качествен контрол на микроорганизми

 

 

Анализ на удовлетвореността на потребителите от обслужването на НБПМКК

(проведена анкета през януари-март 2015 г.)

 

Анализ на удовлетвореността на потребителите от обслужването на НБПМКК

(проведена анкета през февруари 2016 г.)

 

Анализ на удовлетвореността на потребителите от обслужването на НБПМКК

(проведена анкета през февруари-април 2017 г.)

 

Анализ на удовлетвореността на потребителите от обслужването на НБПМКК

(проведена анкета през януари-февруари 2019 г.)

 

 

Изказваме благодарност на всички потребители, които отговориха на анкетите и спомогнаха за подобряване качеството на обслужване в НБПМКК.

 

 

Актуализация: Март, 2020 г.