УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В ИНСТИТУТ НБПМКК

 

В Институт НБПМКК функционира Система за управление на база стандарта за качество ISO 9001:2008.

Сертификат на Системата за управление

Политика по качеството

 

 

Анализ на удовлетвореността на потребителите от обслужването на НБПМКК

(проведена анкета през януари-март 2015 г.)

 

Анализ на удовлетвореността на потребителите от обслужването на НБПМКК

(проведена анкета през февруари 2016 г.)

 

 

Изказваме благодарност на всички потребители, които отговориха на анкетите и спомогнаха за подобряване качеството на обслужване в НБПМКК.

 

 

Актуализация: Март, 2016 г.