Полезни връзки

Химикотехнологичен и металургичен университет

Патентно ведомство на Република България

АИСОХБФ - Алианс за интелектуалната собственост в областта на фармацията, химията и биологията (в т.ч. и микробиология).

Организации за микробни колекции

WFCC - World Federation for Culture Collections

WDCM - WFCC World Data Centre for Microorganisms

ECCO - European Culture Collections’ Organisation

WIPO World Intellectual Property Organization

Номенклатура на микроорганизми и вируси

Catalogue of Life – Indexing the world’s known species

LPSN - List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature

MycoBank Database - Fungal Databases, Nomenclature & Species Banks

CABI databases – Fungal names

ICTV - International Committee on Taxonomy of Viruses

Plant Viruses Online - Descriptions and Databases

ABSA - Risk Group Database

Биоразнообразие

МОСВ – Биологично разнообразие, генетични ресурси

ABS Clearing-House - Интернет платформа за обмен на информация за достъпа и споделяне на ползите от използването на генетичните ресурси