Контакти

Местонахождение

София 1756, Студентски град, бул. "Св. Климент Охридски" № 49, сграда 3 (карта, детайлно)

НБПМКК

Телефон:  (02) 872 08 65; Факс: (02) 872 08 65

Външни услуги

Телефон:  (02) 872 08 65 и (02) 426 62 83; Факс: (02) 872 08 65

Счетоводство

Телефон:  (02) 872 08 65 и (02) 426 62 68

БУЛСТАТ

0006 706 730030

Работно време на НБПМКК – от 8.00 до 16.30 часа

Приемно време за потребители – от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.30 часа

 

Уважаеми потребители,

Моля, преди да ползвате услугите на НБПМКК,

да се запознаете с процедурата по предоставянето им в раздел „Услуги“!

Заявки по телефон не се приемат!

Електронни пощи

НБПМКК

nbimcc@nbimcc.org

Външни услуги

info@nbimcc.org

Директор

s.dimitrova@nbimcc.org, director@nbimcc.org

Заместник директор

a.yordanova@nbimcc.org, gen.secretary@nbimcc.org

Заместник главен счетоводител

g.krasteva@nbimcc.org, ch.accountant@nbimcc.org

 

Актуализация: Декември, 2019 г.

 

© 2004 NBIMCC