НБПМКК няма да предоставя услуги в периода от 23.07.2018 г. до 24.08.2018 г.                                           НБПМКК няма да предоставя услуги в периода от 23.07.2018 г. до 24.08.2018 г.