Институт Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК, NBIMCC) предлага набор от щамове микроорганизми (бактерии, актиномицети, дрожди и плесени), които са подходящи за учебни цели във Висшите учебни заведения, имащи в програмите си курсове в областта на микробиологията.

 

Списък на учебни щамове микроорганизми

 

Галерия – бактерии

 

Галерия – актиномицети, дрожди и плесени